šlajmer - Japelj, M., & Krivec, M. (1975). Priprave učencev zdravstvenih šol za zdravstvenovzgojno delo v družini. Obzornik Zdravstvene Nege, 9(2), 112–116. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1063