Bučan, E., & Bregar, B. (2017). Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(1), 42–51. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.109