Pokorn, D. (1975). Tekoča hrana. Obzornik Zdravstvene Nege, 9(4), 250–254. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1091