Bole, C. (1975). Iz spominov na minulo svetovno vojno: (prispevek k zgodovini NOB). Obzornik Zdravstvene Nege, 9(4), 275–277. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1095