Jarnovič, N. (1977). Ob 50-letnici je zdravstvena postaja v Lukavici dobila ime med. sestre Jelke Komotar. Obzornik Zdravstvene Nege, 11(1), 68–70. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1187