Gregorin, J., & Ramšak Pajk, J. (2016). Stališča in izkušnje žensk z menopavzalnim obdobjem in njihov odnos do zdravja: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.119