Vuga, S., & Jarnovič, N. (1978). Patronažna služba - pomemben člen v zdravstvenem varstvu: razgovor z višjo med. sestro silvo vuga. Obzornik Zdravstvene Nege, 12(3/4), 172–176. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1277