Kadenšek, K., & Bregar, B. (2017). Razumevanje vloge medicinske sestre pri spremembi življenjskega sloga posameznikov, v preteklosti odvisnih od prepovedanih drog. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(2), 124–133. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.2.137