Fekonja, Z., & Pajnkihar, M. (2017). Uporaba sodobnih biomedicinskih pripomočkov za vzpostavljanje periferne venske poti v zdravstveni oskrbi pacienta: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(1), 52–74. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.141