C. Hall; prevod/transl. I. Celec, D. (1980). Srednjerońćni program dela medicinskih sester in babic v evropi (1976-1983). Obzornik Zdravstvene Nege, 14(4), 211-217. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1424