Vuga, S. (1980). Nega bolnika na domu v SR Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 14(4), 229–233. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1426