Vodopija, J., Tambič, T., Petričevič, I., & Borčič; prevod/transl. Anton Gradišek, B. (1980). Ocena zmožnosti varstva pred bolnišničnimi okužbami. Obzornik Zdravstvene Nege, 14(4), 255-61. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1430