Skubic, G. (1980). Novosti - izkušnje - pobude. Obzornik Zdravstvene Nege, 14(4), 268-270. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1432