Pokorn, D. (1981). Pomen pogostih obrokov hrane v dieti. Obzornik Zdravstvene Nege, 15(4/5), 254–259. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1490