Prelec, A., Verdenik, I., & Poat, A. (2014). Primerjava pojavnosti medicinskih intervencij in porodnih izidov pri nizkorizičnih prvorodnicah v samostojni babiški enoti in porodni enoti. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(3). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.16