Grobler, M. (1985). Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje . Obzornik Zdravstvene Nege, 19(3/4), 190–197. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1666