Urh, N., Babnik, K., Rebec, D., & Poklar Vatovec, T. (2017). Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(3), 207-218. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.167