Domajnko, N., Grbec, V., & Kavalič, S. (1985). Uresničevanje usmerjenega izobraževanja na področju zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 19(5), 267–273. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1675