Borin, M. (1986). Avdiovizualna učna sredstva v medicini dela. Obzornik Zdravstvene Nege, 20(3/4), 167–175. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1713