Velikajne, A. (1987). Obravnava razvojno motenih otrok v otroškem dispanzerju. Obzornik Zdravstvene Nege, 21(1/2), 29–34. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1738