Kramar, M. (1987). Novosti - izkušnje - pobude. Obzornik Zdravstvene Nege, 21(3/4), 147-150. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1756