Škerbinek, L. (1987). Uvodnik: psihiatrična zdravstvena nega. Obzornik Zdravstvene Nege, 21(5/6), 169–173. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1758