Oblak, T., & Skela-Savič, B. (2017). Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu: primer ene organizacije. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(3), 190–206. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.178