Pokorn, D. (1988). Dietne vlaknine v prehrani. Obzornik Zdravstvene Nege, 22(5/6), 293–298. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1802