Milač, B., & Zavasnik, A. (1989). Odnos nepsihiatričnih zdravstvenih delavcev do suicidalnega pacienta. Obzornik Zdravstvene Nege, 23(1/2), 65-70. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1808