Peršolja, M., Mišmaš, A., & Jurdana, M. (2018). Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(1), 8-17. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.1.186