Franovič, A. (1993). Zdrastvena rekreacija v naravnih zdraviliščih slovenije. Obzornik Zdravstvene Nege, 27(1/2), 61–66. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1977