Skoberne, M. (1993). Hospic - zavetje za umirajoče. Obzornik Zdravstvene Nege, 27(5/6), 237–250. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1998