Pokorn, D. (1993). Dejavniki tveganja pri nastanku kroničnih bolezni v R Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 27(5/6), 269–277. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2001