Kogovšek, B., & Škerbinek, L. (1993). Izkušnje pri psihoterapevtskem delu s skupino osebja. Obzornik Zdravstvene Nege, 27(5/6), 279–282. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2002