Urbančič, K. (1994). Opisno ocenjevanje učenca/pripravnika v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 28(3/4), 113–118. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2028