Mlakar; Geli Hajdinjak, J., & Štebe; Nada Kuralt, V. (1995). Osebne vesti. Obzornik Zdravstvene Nege, 29(3/4), 157-159. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2072