Čosić, K. (1995). Posebnosti procesa zdravstvene nege v centru za izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti. Obzornik Zdravstvene Nege, 29(5/6), 175–178. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2078