M. Clift, J., & Dunja Kalčič, prevod/transl.:. (1996). Uvodnik: kaj je zdravstvena nega. Obzornik Zdravstvene Nege, 30(1/2), 1–2. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2092