Zupančič, V., Ljubič, A., Milavec Kapun, M., & Štemberger Kolnik, T. (2018). Raziskovanje na področju patronažne zdravstvene nege v Sloveniji v obdobju od 2007 do 2016. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(4), 264–281. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.211