Stražar, D., & Šušteršič, O. (1996). Razmerje med preventivno in kurativno zdravstveno nego v patronažnem varstvu od leta 1984 do 1993 v ljubljani. Obzornik Zdravstvene Nege, 30(3/4), 79-88. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2110