Oblak, T., & Skela-Savič, B. (2018). Medpoklicno nasilje v operativni dejavnosti. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(3), 186–200. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.214