Skoherne, M., Mihelič-Zajec, A., & Dahmane-Gošnak, R. (1997). Visokostrokovni študijski program zdravstvene nege, porodniškoginekološka smer: splošni podatki o programu ter primerjava z nekaterimi programi v tujini. Obzornik Zdravstvene Nege, 31(5/6), 239–244. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2181