Dornik, E. (1998). Zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja pri paraplegiku. Obzornik Zdravstvene Nege, 32(1/2), 35–38. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2194