Zupančič, V., & Pahor, M. (2014). Skrb za osebe z depresijo v Sloveniji: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(2). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.2.22