Nemec, U., Pajnkihar, M., Šostar Turk, S., Klanjšek, P., & Košič, A. (2019). Samoobvladovanje kronične bolečine: strategija stimulacije. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(1), 70–77. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.221