Krantić, N., Babnik, K., & Žvanut, B. (2018). Identifikacija priporočil, razvoj in testiranje uporabe piktogramov za izboljšanje komunikacije starejših v socialnovarstvenih zavodih. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(4), 242–251. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.4.223