Skela-Savič, B., & Gabrovec, B. (2018). Management krhkosti na ravni posameznika – Preventiva pred krhkostjo. Obzornik Zdravstvene Nege, 52(4), 252–263. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.4.228