Rosenstein, M., & Pahor, M. (2000). Zdravje in zdravstvo v luči socioloških raziskav. Obzornik Zdravstvene Nege, 34(1/2), 5–9. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2300