Balaban, M., & Zaletel, M. (2000). Vpliv zdravstvene vzgoje na prehrano osnovnošolca. Obzornik Zdravstvene Nege, 34(3/4), 143–149. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2322