Urbančič, K. (2001). Teoretična izhodišča in načrt akcijske raziskave procesa zdravstveno vzgojnega svetovanja staršem. Obzornik Zdravstvene Nege, 35(1/2), 5–11. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2340