Urbančič, K. (2001). Izvedba in rezultati akcijske raziskave procesa zdravstveno vzgojnega svetovanja staršem (2. del). Obzornik Zdravstvene Nege, 35(3/4), 75–80. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2350