Klemenc, D. (2001). Uvodnik: za življenje (in delo) v nenasilni družbi. Obzornik Zdravstvene Nege, 35(5), 161–162. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2359