R. de Miranda, O., Zorec, M., Filej, B., & C. van den Hout, A. (2001). Razvrščanje pacientov in družin v kategorije v osnovni zdravstveni dejavnosti. Obzornik Zdravstvene Nege, 35(6), 237–240. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2371