Urbančič, K. (2002). Raziskovalne strani: izbira teme in priprava za objavo. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(2), 109–110. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2396